Home Oferta Praca Kontakt Strefa Klienta
Wywiad
Windykacja
Obsługa Prawna
Negocjacje
Monitoring
Wywiad
Pieczęć prewencyjna
Prowadzony przez nas wywiad ma na celu pozyskiwanie informacji, które pozwolą dokonać obiektywnej oceny sprawdzanej firmy.Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, nie zamykamy naszych działań w sztywne ramy procedury wywiadu. Chcemy skupić się nad pozyskaniem informacji, jakie Państwa interesują, poszerzając je naszą wiedzą i doświadczeniem. Każde zlecenie na przeprowadzenie jakiegokolwiek wywiadu omawiamy ściśle ze Zleceniodawcą, chcąc tym samym jak najlepiej określić rodzaj i kierunek w jakim ma być przeprowadzony .

Proponujemy następujące rodzaje wywiadów, zaznaczając jednak, że jesteśmy otwarci i elastyczni na propozycje z Państwa strony:

Wywiad Gospodarczy

Przeprowadzenie tego rodzaju wywiadu proponujemy przy zawieraniu umów (w celu ustalenia majątku) z nowymi kontrahentami oraz przed wniesieniem sprawy na drogę postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi
Raport gospodarczy powstały w wyniku wywiadu gospodarczego zawiera m.in.

  • aktualne dane teleadresowe dłużnika
  • dokumentację dotyczącą prowadzenia bądź zlikwidowania działalności, bieżący stan majątkowy dłużnika ( z ewentualnymi dowodami posiadania majątku)
  • wskazówki do postępowania w egzekucji długu

Wywiad Środowiskowy

Skorzystanie z tego rodzaju wywiadu proponujemy przed rozpoczęciem działań windykacyjnych, bądź w trakcie uzupełniania dokumentacji potrzebnej do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
Raport środowiskowy powstały w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego zawiera m.in.:

  • podstawowe dane teleadresowe
  • informacje i opinie o dłużniku
  • ustalenia pobytu i miejsc w jakich przebywa dłużnik
  • propozycje sposobu egzekucji zadłużenia

Na życzenie klienta do każdego rodzaju raportu dołączamy dokumentację fotograficzną.
projekt MaWi 2010 - 2012