Home Oferta Praca Kontakt Strefa Klienta
Windykacja
Windykacja
Obsługa Prawna
Negocjacje
Monitoring
Wywiad
Pieczęć prewencyjna
Windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Działania windykacyjne maja na celu odzyskanie należności lub rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi.

Windykacja polubowna polega na monitowaniu dłużnika i ma za zadanie doprowadzić do spłaty należności. Jednym z elementów procesu windykacji polubownej jest wizyta negocjatora terenowego w miejscu zamieszkania, pobytu lub pracy dłużnika. W trakcie takiej wizyty mogą zostać ustalone warunki spłaty zadłużenia, może zostać podpisana ugoda lub dokonany odbiór należności czy przedmiotu zabezpieczenia.

Windykacja sądowa dotyczy przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika powoduje konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania Sądowego - sprowadza się ona do uzyskania wyroku sądowego lub nakazu zapłaty, który opatrzony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.

Wynagrodzenie w windykacji pozasądowej jest uzależnione wyłącznie od skuteczności i wartości odzyskanych należności.


projekt MaWi 2010 - 2012