Home Oferta Praca Kontakt Strefa Klienta
Monitoring
Windykacja
Obsługa Prawna
Negocjacje
Monitoring
Wywiad
Pieczęć prewencyjna

Monitoring płatności jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania przeterminowaniu płatności, polega na stałej kontroli płatności faktur, od momentu ich wystawienia do dnia zapłaty.

  • usługa ta wspomaga szereg działań prewencyjnych związanych z oceną i nadzorem płynności finansowej kontrahentów
  • stanowi część programu zwiększonej ostrożności, umożliwiając bieżącą kontrolę płynności finansowej, oraz oceny ryzyka w odniesieniu do badanej firmy
  • ciągła analiza terminów regulowania zobowiązań umożliwia wczesne wychwycenie niepokojących sygnałów o sytuacji finansowej kontrahentów
  • podejmowanie natychmiastowego kontaktu z dłużnikiem, weryfikacja i uzgadnianie sald pozwala na podjęcie szybkich decyzji w zakresie warunków udzielanego kredytu kupieckiego, lub dalszej współpracy
  • umożliwia prowadzenie bezpiecznej i zrównoważonej polityki zarządzania należności
 projekt MaWi 2010 - 2012