Home Oferta Praca Kontakt Strefa Klienta
Obsługa Prawna
Windykacja
Obsługa Prawna
Negocjacje
Monitoring
Wywiad
Pieczęć prewencyjna
Kancelaria Prawno-Windykacyjna Alfa-Grot Sp. z o.o. oferuje swoim klientom obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianej egzekucji wierzytelności, a w szczególności:

Reprezentowanie Zleceniodawcy w postępowaniu procesowym - cywilnym

Postępowanie cywilne – jedna z podstawowych form postępowania sądowego, mająca na celu rozpoznanie i rozstrzygnięcie sporów cywilnoprawnych należących do właściwości sądów powszechnych.
Oferujemy:

 • Udział profesjonalnego pełnomocnika w rozprawach.
 • Reprezentowanie zleceniodawcy w postępowaniu klauzulowym.
 • Analiza akt sprawy, przygotowywanie pism procesowych.
 • Reprezentowanie zleceniodawcy  w negocjacjach ugodowych, doradztwo w zakresie warunków porozumienia z dłużnikiem.
 • Bieżąca komunikacja ze zleceniodawcą w sprawach zleconych do prowadzenia.
 • Stały dostęp zleceniodawcy do informacji związanych ze stanem prowadzonych spraw.

Postępowanie egzekucyjne - egzekucja sądowa

W dziedzinie prawa cywilnego mianem egzekucji określa się skrótowo egzekucyjne postępowanie sądowe. Jest ono kolejnym po postępowaniu rozpoznawczym stadium procedury. Mamy tu do czynienia z postępowaniem wykonawczym, zmierzającym do uzyskania przez wierzyciela od dłużnika należnego świadczenia przy użyciu zagwarantowanych prawem środków przymusu, jeśli nie da się uzyskać tego samego dobrowolnie

W zakresie postępowania egzekucyjnego oferujemy:

Windykację sądową – reprezentowanie zleceniodawcy w postępowaniu egzekucyjnym. Obejmuje pełną obsługę kontaktów z komornikiem, a także poszukiwanie w drodze wywiadu gospodarczego ukrytego majątku dłużnika odpowiedniego do zaspokojenia roszczenia, przygotowywanie wniosków i innych pism w postępowaniu egzekucyjnym.

Postępowanie procesowe – karne
 
Postępowanie windykacyjne może ujawnić przestępstwo popełnione przez klienta Zleceniodawcy (np. przywłaszczenie, wyłudzenie i inne z zakresu Kodeksu Karnego), jeżeli Zleceniodawca stwierdza konieczność zgłoszenia przestępstwa, może skorzystać z oferowanych przez nas usług obejmujących:

 • Zgłaszanie wniosków do organów prowadzących postępowania przygotowawcze.
 • Udział profesjonalnego pełnomocnika w rozprawach i posiedzeniach.
 • Analiza akt sprawy, przygotowywanie pism procesowych.
 • Reprezentowanie zleceniodawcy w negocjacjach ugodowych, doradztwo w zakresie warunków porozumienia z oskarżonym, podejrzanym, zobowiązanym.
 • Stały dostęp zleceniodawcy do informacji związanych ze stanem prowadzonych spraw

Reprezentowanie zleceniodawcy w postępowaniu o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu.

 • Przygotowanie dokumentów do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przygotowawczego – czynności administracyjne.
 • Reprezentowanie zleceniodawcy (pokrzywdzonego) w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo).
 • Reprezentowanie wierzyciela (oskarżyciela posiłkowego) w sądzieprojekt MaWi 2010 - 2012